Termeni si conditii de utilizare a paginii web

Versiune 1.0 publicata in 12 Februarie 2024

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor noastre!

Pentru o navigare optima si sigura va invitam sa lecturati prezentul document, precum si Politica de Confidentialitate si Politica de Cookies, cu care se completeaza corespunzator.

Dispozitiile prezentului document sunt obligatorii si angajante pentru orice vizitator prin chiar faptul accesarii voluntare/involuntare si al navigarii in prezenta pagina web.

 

Dreptul de proprietate si control. Contact.

Pagina web https://singurenimanor.com/ (referita in continuare ”pagina”), precum si orice elemente de continut/design/distinctivitate cuprinse/corelate in aceasta, sunt proprietatea si sub dreptul de utilizare exclusiva a societatii POIANA CAILOR S.R.L, de nationalitate romana, cu sediul in Bucureşti Sectorul 6, Calea Giuleşti Nr. 333, Cladirea C14, demisol, Camera 13, avand Nr. de ordine la Registrul Comertului J40/1605/2021, CUI 43649991 (referita in continuare “societatea”)

Facem in permanenta eforturi pentru a va informa corect si complet si pentru a raspunde cat mai bine asteptarilor dumneavoastra.

Pentru orice sesizare, reclamatie, feedback sau sugestie privind modul de functionare al prezentei pagini / elementele de continut afisate in/prin aceasta va stam la dispozitie la adresa de e-mail: contact@singurenimanor.com.

Raspunsul va fi transmis in cel mult 10 de zile lucratoare, pe acceasi cale cu cea pe care s-a primit comunicarea.

Definitii

Vizitator – persoana care acceseaza site-ul voluntar/involuntar, prin accesare directa sau trimitere din surse externe/conexe

Vizitator admis – vizitatorul care accepta expres dispozitiile prezentului document, prin bifarea ferestrei pop-up de consimtamant (consimtamant expres)  sau vizitatorul  care desi nu acceptat expres, naviga in site cu respectarea conditiilor trasate de prezentul (consimtamant implicit)

Vizitator restrictionat – vizitator care comite un act de utilizare neconforma a paginii si a carui posibilitate de accesare/navigare in pagina este restrictionata/limitata

Utilizare neconforma – orice act de accesare / navigare /interventie in pagina, contrar dispoziiilor prezentului document

Continut – orice element cuprins pentru vizualizare in pagina / la care se asigura acces prin pagina, indiferent de forma de prezentare (text, audio, video, software, date informatice sau combinat)

Elemnete de design – orice elemnete de distinctivitate ale constructiei vizuale si de sunet a paginii web

Elemnete de distinctivitate  – marci, logo-uri, prezentari stilizate, desene, modele, sigle s.a

Continutul si scopul paginii

Pagina reprezinta un instrument

  • de prezentare a locatiei Singureni Manor, a facilitatilor si serviciilor oferite la locatie si disponibile in imprejurimi,
  • de indeplinire a obligatiilor legale de transparenta si informare a societaii fata de vizitatorii paginii si clientii sai
  • de comunicare intre societate si clientii / potentialii sai clienti s
  • de intermediere a prestarii de servicii, prin posibilitatea de solicitare online a rezervarilor si informatiilor
  • de intermediere si inlesnire a proceselor de recrutare si colaborare
  • de construire a unei comunitati cu valori/aspiratii/dorinte impartasite in materie de relaxareodihnadivertismentgastronomieactivitati sportiv-recreative

Nu se poate face rezervare/plata direct prin pagina, nu se pot face publicari proprii de catre vizitatori si nu este necesar cont de utilizator pentru acces/utilizare.

Raspunderea societatii privind continutul si modul de functionare al paginii

Imaginile si descrierile privind locatii/camere de cazare/servicii/facilitati/evenimente sunt strict cu titlu de prezenatare. Societatea nu isi asuma raspunderea actulizarii permanente si/sau instante a modificarilor survenite in timp.

Asemenea imagini si descrieri nu garanteaza o disponibilitete permanenta si/sau intocmai la prestare din partea noastra si nu pot modifica/adauga la serviciile/conditiile de cantitate, calitate si timp de presatre concrete, asumate de societate prin ofertele lansate individual si/sau contractele semnate cu Beneficiarii acestor servicii.

Totodata, niciun element de continut cuprins in prezentul site nu poate fi intrepretat contrar si in sens exonerator de la respectarea regulilor specifice de utilizare a serviciilor si facilitatilor contractate.

Corelativ, lipsa de disponibilitate sau exactitate a acestora nu dau dreptul la despagubiri/restituiri de pret/nu modifica conditiile de anulare a unei rezervarii.

Societatea nu isi asuma raspunderea pentru alte informatii inexacte publicate pe site.

Societatea nu isi asuma obligatia furnizarii produselor si serviciilor prezentate pe site exclusiv prin mijloace proprii, putand apela in acest sens la colaboratori externi, fara acordul dumneavoastra expres prealabil.

Vizitatorii sunt indrumati ca anterior adoptarii unei decizii privind achizitionarea serviciilor/lansarea unei solicitari de rezervare, sa contacteze societatea, prin caile de comunicare afisate pe site, pentru informatii privind produsele si serviciile disponibile la un moment dat, caracteristicile lor tehnice si calitative, preturile de baza, eventualele servicii si produse taxabile suplimentar, garantii si orice alte informatii relevante.

Prejudiciile de orice natura, directe sau indirecte, cauzate utilizatorilor prin interventii neautorizate de orice tip in site intra in raspunderea directa si excluiva a autorului lor. Societatea nu are raspundere in acest sens, dar, cand legea impune, va lua toate masurile rezonabile pentru a impiedica/limita interventia neautorizata si consecintele sale.

Societatea nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile directe/indirecte suferite de vizitatori prin nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare/intarzierea in executia comenzilor date prin functiile disponibile in site/de virusarea calculatorului/erori de afisaj/ pentru imposibilitatea accesarii site-ului la un moment dat din cauza unor probleme tehnice.

Obligatii si Interdictii. Raspunderea vizitatorilor

Orice vizitator are obligatia de a respecta intocmai si complet dispozitiile cuprinse in prezentul document, sub sanctiunea restrictionarii/limitarii acesului la pagina si al repararii integrale a prejudiciilor directe si indirecte cauzate societatii si tertilor.

Niciun utilizator nu poate invoca necunoasterea/neasumarea Termenilor si Conditiilor de accesare a site-ului sau faptul neprecizarii exprese a unei limitari/interdictii/instructiuni, daca acestea reies implicit din ansamblul Termenilor si Conditiilor/din necesitatea respectarii dispozitiilor exprese sau sunt inerente navigarii online, in genere.

Utilizatorii  nu au dreptul sa preia, transmita, transfere,  difuzeze, publice, reproduca, sa creeze din aceasta o opera secundara, vanda, licentieze, inchirieze, concesioneze sau sa transfere nicio parte a cuprinsului prezentei pagini, nici catre terti/nici catre public, indiferent de scopul urmarit  (comercial sau necomercial), fara a avea acordul prealabil scris al societatii.

Se permit doar preluari/distribuiri cu pastrarea sau indicarea sursei, facute in scop de recomandare/promovare/prezentare, intr-o maniera care nu lezeaza drepturile si interesele legitime ale societatii.

Orice tip de informatii publicate in site din initiativa utilizatorului, indiferent de forma ori continutul lor, intra sub raspunderea sa directa si exclusiva, cu excluderea raspunderii societatii. Societatea isi rezerva dreptul de a inlatura aceste informatii.

Sunt strict interzise publicarea de/orice tip de asociari intre prezenta pagina/ produsele si serviciile societatii/elementele de distinctivitate din pagina si :

  • pagini/activitati care au continut ilegal, contrar bunelor moravuri si ordinii publice sau pagini care promoveaza pagini cu un asemenea continut ;
  • domenii web de orice tip care ar putea aduce atingere direct sau indirect imaginii societatii;
  • domenii web care ar creea o confuzie cu privire la furnizorul produselor/serviciilor sau cu privire la marcile utilizate de societate.
Dreptul de dispozitie si control. Dreptul de identificare a utilizatorilor neautorizati si  de restrictionare si limitare a accesului. Dreptul la repararea prejudiciilor.

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica/completa/sterge in tot sau in parte/ suspenda sau intrerupe pe durata determinata sau nedeterminata accesul general la continutul paginii.

Asemenea interventii se pot face fara obligatia de notificare  prealabila/ulterioara a vizitatorilor si fara ca acestia din urma sa poata pretinde despagubiri directe sau indirecte derivand din aceste intreventii.

Orice modificari asupra prezentului document sunt opozabile utilizatorilor de la momentul primei accesari a paginii dupa publicarea acestora.

Societatea isi rezerva dreptul de a uza in mod cumulativ sau separat de toate masurile tehnico-informatice si de toate caile legale care ii stau la dispozitie (civile, penale si de alta natura) pentru a impiedica/limita/obtine interzicerea incalcarii drepturilor si intereselor sale legitime, pentru recuperarea prejudiciilor directe sau indirecte cauzate fata de aceasta prin incalcarea dispozitiilor prezentului document.

Acest drept include dreptul dreptul la restrictionarea/limitarea accesului, fara instiintare prealabila sau ulterioara si fara plata de despagubiri, precum si dreptul de a urmari informatic interventia in sens invers, pentru identificarea autorului / a celor implicati.

Societatea isi rezerva dreptul de restrictionare/limitare a accesului inclusiv in cazul in care detecteaza un comportament ce nu poate fi justificat de accesarea normala si rezonabila a paginii, chiar daca nu constituire conditie expresa de utilizare conforma in cadrul prezentului document, sau daca modalitatea de accesare ingreuneaza/afectecreaza in orice mod si in orice masura, chiar si involuntar, functionarea optima a site-ului. (comportament suspect/comportament vatamator paginii)

Drepturile societatii  si raspunderea utilizatorilor in conditiile paragrafului precedent se extind si in raport de drepturile si interesele legitime ale reprezentantilor/ angajatilor/ asociatilor/ colaboratorilor/ clientilor/ furnizorilor de produse si servicii catre aceasta/ persoanelor vizate ale caror date sunt prelucrate de societate, lezate in orice mod prin acte de utilizare neconforma. In consecinta, fara a purta raspunderea directa a faptelor si fara titlu de obligatie, societatea poate actiona pentru a apara inclusiv drepturile si interesele legitime ale acestora.

Legaturi externe

Prezenta pagina contine trimiteri si interconexiuni cu terte pagini si aplicatii web (Facebook, Instagram, LinkedIn, www.danubiusarabians.com).

Acestora le sunt aplicabile dispozitiile prezentului document, in mod corespunzator fata de  termenii si conditiile de utilizare a paginilor si retelelor in cauza, care nu sunt sub controlul ori dispozitia noastra.

Legea aplicabila. Litigii.

Prezentul document, orice act de accesare si navigare, precum si litigiile in legatura cu acestea sunt guvernate de legea romana si intra in jurisdictia instantelor competente din Romania.

Orice litigii dintre parti privind intepretarea si executarea prezentului document se vor solutiona cu prioritate pe cale amiabila, prin conciliere directa, pe o durata de 15 zile, iar cele nesolutionate in acest mod se vor deferi instantelor competente.

 

Consumatorii – peroanele fizice care actioneaza in afara unor scopuri comerciale, de afaceri, mestesugareasti sau profesionale – pot uza de mecanismul alternativ online de solutionare a litigiilor –  SOL, oferit de Comisa europeana, pentru acele dispute ce intra in sfera sa.