Privacy Policy

Version 1.2 published on 06 March 2024

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor noastre!

Securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi.

In prezentul document veti regasi Politica noastra de confidentialitate si de supraveghere video, completate cu  Politica de Cookies, disponibila in site.

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI. DATE DE CONTACT

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul prezentei pagini web este societatea POIANA CAILOR S.R.L, de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti Sectorul 6, Calea Giulesti Nr. 333, Cladirea C2, Camera 15, Etaj 1, avand Nr. de ordine la Registrul Comertului J40/1605/2021, CUI 43649991.

Pentru orice solicitari/ sesizari/ reclamatii privind datele dumneavoastra cu caracter personal si informatii suplimentare ne puteti contacta in scris, la adresa sediului nostru sau prin e-mail in atentia Responsabilului pentru protectia datelor, la adresa contact@singurenimanor.com.

NOTIUNI ESENTIALE conform definitiilor Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR)

„date cu caracter personal„ inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificaredate de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizicefiziologicegeneticepsihiceeconomiceculturale sau sociale;

„prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectareainregistrareaorganizareastructurareastocareaadaptarea sau modificareaextragereaconsultareautilizareadivulgarea prin transmiterediseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt modalinierea sau combinarearestrictionareastergerea sau distrugerea.

 

CONTINUT SI SCOP. SFERA DE APLICARE

Prin prezentul document asiguram, pentru toti vizitatorii si utilizatorii prezentei pagini web, informarea si obtinerea dovezilor de consimtamant expres/ implicit, dedus din circumstantele navigarii in site si transmiterii voluntare de date catre noi, pe caile de comunicare disponibile/ afisate in aceasta si ulterior, pentru toti oaspetii nostrii/ invitatii oaspetilor nostri in contextul aflarii la locatie – Incinta “Singureni Manor”. Contactarea societatii noastre reprezinta acceptarea de catre dumneavoastra a dispozitiilor prezentului document.

 

Dispozitiile prezentului se aplica atat prelucrarilor de date realizate prin prezenta pagina web (si ulterior, prin celelalte cai de comunicare), cat si prelucrarilor de date prin terte pagini/ cai, in contextul carora se face trimitere la acestea – exemplu: anunturi de recrutare publicate pe terte pagini web/ prelucrarea de date prin si in contextul activitatilor de promovare si marketing online/ prin retele sociale – prelucrari directe/ indirecte prin surse externe care trimit la prezenta politica explicit si/ sau implicit.

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN PAGINA WEB SAU DIN MEDIUL ONLINE, IN GENERAL. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN ALTE MIJLOACE DE COMUNICARE (daca e cazul).

Datele prelucrate depind de sectiunea/ functionalitatea accesata in site, precum si de modul si scopul in care realizati comunicarea cu noi prin site/ prin alte mijloace de comunicare:

datele colectate prin module cookies, automat la accesare/ navigare in diverse sectiuni/ accesare a diverselor functionalitati – pentru detalii, a se vedea Politica de Cookies.

Completarea formularului de contact disponibil in site: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, sexul (in masura in care reiese implicit din prenumele sau adresa de e-mail).

Distinct de acestea, datele furnizate de persoana vizata voluntar, fara solicitarea operatorului, prin completarea spatiului destinat masajului propriu-zis (ex: data nasterii/ varsta/ ocupatia/ functia/ locul de munca/ stare civila/ obiceiuri/ preferinte, furnizate implicit in contextul solicitarilor de informatii/ oferte pentru evenimente, servicii, activitati).

 

Transmiterea de mesaje de orice tip sau efectuarea de apeluri telefonice la adresele de contact afisate pe site (altfel decat prin formularul de contact): datele de contact aferente modalitatii de comunicare alese si, eventual, sexul (in masura in care reiese implicit din prenumele sau adresa de e-mail), orice date furnizate in cuprinsul mesajului propriu-zis, numele si prenumele, datele aferente CV-urilor depuse, date privind functia detinuta in cadrul unei companii (in cazul reprezentantilor companiilor care adreseaza initiative de colaborare), date deduse de natura/ scopul evenimentelor, serviciilor, activitatilor pentru care se solicita oferte/ informatii, starea civila, obiceiuri si preferinte, orice alte date ce tin de identitatea fizica, fiziologica, economica, culturala sau sociala care pot fi utilizate pentru identificarea directă sau indirecta a persoanei fizice.

 

Lansarea de solicitari de rezervare prin terte site-uri de profil turistic: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, tip card, numarul cardului de credit/ debit, numele titularului, data expirarii si codul de securitate, perioada sejurului, (obligatorii), sexul, (daca reiese implicit din prenume/ adresa de e-mail).

 

Pentru rezervarile online de grup se solicita doar datele celui care face rezervarea, cu indicarea numarului de persoane din grup, precum si a numelui si prenumelui celor din grup. (Daca este cazul, se va preciza varsta minorilor din grup).

La cazare (si servicii adicente)/ la restaurant/ la desfasurarea activitatilor specifice din incinta (de exemplul in cazul activitatilor care se desfasoara pe baza de Declaratie de luare la cunostinta si de asumare a riscului si a raspunderii)  se vor colecta, in limita strict necesara, si date suplimentare; In contextul serviciilor de cazare (si a serviciilor adiacente cazarii): datele din rezervarea plasata in prealabil si fisa de cazare, datele din CI/ pasaport/ documentul de identificare prezentat, sex, telefon, e-mail, cont bancar, date de geolocatie aferente sejurului (implicit), cetatenie, data si loc nastere, semnatura; In contextul altor servicii (inclusiv restaurant)/ activitati pentru care optati la locatie, fara cazare: datele din rezervarea plasata in prealabil (daca este cazul), nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, sex (implicit), cont bancar in contextul platilor cu cardul; In contextul activitatilor care se desfasoara pe baza de Declarație de luare la cunoștință și de asumare a riscului și a răspunderii, suplimentar: datele din CI/ pasaport/ documentul de identificare prezentat, data si loc nastere, semnatura.

 

In cazul evenimentelor, ca regula, se vor colecta doar datele organizatorului – precizate mai sus pentru rezervari – la care se pot adauga, nesolicitat/ inerent date tinand de natura si scopul evenimentului (evenimente dedicate unui anumit grup etnic/ nunti, botezuri, zile festive/ functie, loc de munca, ocupatie, profesie in cazul teambuilding-urilor, conferintelor de profil etc).

Pot exista situatii in care verificarea accesului la eveniment sa presupuna utilizarea listei invitatilor (nume-prenume). Dupa finalizarea evenimentului lista va fi distrusa.

 

Abonarea la newsletter/ aderarea la comunitatea noastra online/ activarea cookies-urilor de marketing utilizate de site-ul nostru: e-mail – furnizat voluntar, asociat unui consimtamant distinct si retractabil – pentru detalii, a se vedea Politica de Cookies.

 

Transmiterea de solicitari/ reclamatii/ sesizari privind datele cu caracter personal:  numele, prenumele, sexul (in masura in care poate fi dedus din prenume sau e-mail), datele de contact aferente modalitatii de comunicare alese sau alte date de contact (daca se doreste  primirea raspunsului pe o alta cale) si un alt atribut de identificare (numai in conditiile descrise mai jos, la sectiunea Solicitari/ reclamatii/ sesizari privind datele cu caracter personal).

Inscrierea la promotii, concursuri si campanii – in conditiile de prelucrare stipulate in Regulamentul Oficial aferent fiecarui eveniment organizat de catre Operator.

Vizitarea si interactiunea cu/ Publicarea de testimoniale in retele sociale administrate de Operator (Facebook, Instagram, LinkedIn): nume de utilizator propriu in pagina, date publice asociate paginii personale, accesibile implicit prin interactiunea cu site-ul, date cuprinse in mesajul propriu-zis/ imagini/ video lansate voluntar public in aceste pagini, care intra sub consimtamantul si raspunderea celui ce le lanseaza.

 Aceste date vor fi lasate in afisaj public/ sterse din pagina, la dispozitia societatii. Puteti sterge oricand/ ne puteti solicita oricand stergerea informatiilor asociate cu/ publicate in paginile noastre. Nu ne asumam raspunderea in raport de tertele preluari din paginile proprii.

Societatea noastra nu creeaza baze de date distincte din datele publicate in aceste pagini, insa poate folosi implicit datele colectate direct de aceste terte pagini in analizele de audienta si de marketing (exceptie adrese e-mail furnizate de abonatii la newsletter).

Pentru mai multe informatii privind prelucrarea de date realizata prin aceste pagini puteti consulta Politicile de confidentialitate proprii ale acestora.

 

TEMEIURILE SI SCOPURILE PRELUCRARII

Datele aferente cookies – pentru detalii, a se vedea Politica de Cookies.

Datele aferente formularului de contact transmis prin site si a mesajelor de orice tip lansate la adresele de contact afisate pe site:

 • Temei – consimtamantul dumneavoastra, obligatia noastra legala sau contractuala, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru gestionarea, solutionarea, furnizarea de raspuns, investigarea/ valorificarea oricaror solicitari/ sesizari/ reclamatii/ oferte primite prin intermediul formularelor de contact, pentru desfasurarea procedurilor de recrutare, pentru angajarea in negocieri pe marginea ofertelor/ initiativelor de colaborare primite sau solicitate, pentru a dovedi conformitatea in executia contractelor/ in respectarea legislatiei in materia protectiei consumatorilor, in cazul in care comunicarea receptionata intra in asemenea sfere, pentru a ne apara drepturile si intersele legitime in caz de diferende/ litigii corelative, pentru prezentare catre autoritati la cerere/ la nevoie.

Datele aferente solicitarilor/ reclamatiilor/ sesizarilor privind datele cu caracter personal

 • Temei: obligatia noastra legala de a raspunde si de adopta masurile care se impun, obligatia noastra legala de a produce si pastra dovezi de conformitate a prelucrarii, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru a asigura exercitarea efectiva a drepturilor si intereselor dumneavoastra legitime privind prelucrarea, securitatea si confidentialitatea datelor si pentru a ne indeplini obligatiile si a asigura interesul legitim prevalent de a evita sanctionarea de autoritatea de supraveghere, pentru a ne apara drepturile si intersele legitime in caz de diferende/ litigii corelative, pentru a fi prezentate la in caz de control a autoritatilor publice/ la solicitarea acestora.

Date aferente abonarii la newsletter/ aderarii la comunicari de marketing online

 • Temei: consimtamantul dumneavoastra, obligatiile noastre legale de a proba conformitatea prelucrarii, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru a ne prezenta si promova produsele, serviciile, colaboratorii, evenimentele si pentru a construi si mentine o comunitate in jurul unor valori comune, pentru a ne apara drepturile si intersele legitime in caz de diferende/ litigii corelative, pentru a fi prezentate la in caz de control/ solicitare a autoritatilor publice.

Date aferente testimonialelor/ interactiunilor din retelele sociale

 • Temei: consimtamantul dumneavoastra, obligatiile noastre legale de a proba conformitatea prelucrarii, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru a ne promova produsele, serviciile, colaboratorii, evenimentele, prin feedbackul pozitiv al fostilor clienti, pentru a ne ajusta abordarile de marketing, pentru a ne imbunatati permanent produsele si serviciile, derularea colaborarilor de orice tip, masurile si politicile de securitate si confidentialitate, pentru a ne apara drepturile si intersele legitime in caz de diferende/ litigii corelative, pentru a fi prezentate la in caz de control/ solicitare a autoritatilor publice.

Date aferente rezervarilor

 • Temei: consimtamantul dumneavoastra, obligatiile noastre contractuale/ legale, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru a asigura executia angajamentelor contractuale asumate fata de dumneavoastra, pentru a asigura executia si proba conformitatea activitatii desfasurate, conform legislatiilor incidente dupa natura serviciului si calitatea de consumator a beneficiarului serviciului, pentru a ne apara drepturile si intersele legitime in caz de diferende/ litigii corelative, privind contexul incheierii, executarii, incetarii contractelor, spre a fi prezentate in cadrul controalelor desfasurate de autoritatile si institutiile statului, spre a fi furnizate autoritatilor conform dispozitiilor acestora.

Date suplimentare la cazare (si servicii adicente)/ la restaurant/ la desfasurarea de activitati specifice

 • Temei: consimtamantul dumneavoastra, obligatiile noastre contractuale/ legale, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru negocierea, semnarea si executarea contractelor si gestionarea oricaror aspecte conexe acestor etape, pentru indeplinirea obligatiilor legale ale societatii, date de specificul activitatii si al operatiunilor derulate, pentru furnizarea catre autoritati si instante in cadrul controalelor/ la solicitarea acestora, pentru a asigura apararea drepturilor si intereselor legitime prevalente ale societatii, inclusiv in caz de litigii si diferende, pentru a asigurara accesul si securitatea in locatie, pentru investigarea incidentelor la locatie si interventie prompta in caz de incidente (in cazul supravegherii video si monitorizarii cu bratari – daca e cazul).

Date aferente promotiilor, concursurilor si campaniilor

 • Temei: consimtamantul dumneavoastra, obligatiile noastre legale, interesul nostru legitim prevalent.
 • Scop: pentru a ne promova produsele si serviciile in acest mod, pentru a asigura executia si proba conformitatea activitatii desfasurate in cadrul acestor evenimente/ actiuni, conform legislatiilor incidente, pentru a proba conformitatea prelucrarii realizate in aceste contexte, pentru a ne apara drepturile si intersele legitime in caz de diferende/ litigii corelative, spre a fi prezentate in cadrul controalelor desfasurate de autoritatile si institutiile statului, spre a fi furnizate autoritatilor conform dispozitiilor acestora.

 

DURATA PRELUCRARII

Pentru datele colectate involuntar/ nesolicitate de operator si pentru care nu are niciun temei legal de prelucrare, se sterg imediat ce se constata colectarea, fara informarea persoanei vizate in acest sens.

Pentru datele furnizate prin intermediul formularului de contact/ caile de comunicare afisate in site:

 • neurmate de semnarea unui contract intre parti, pentru o perioada de 1 an de la furnizarea unui raspuns la comunicare/ in termen de o luna de la primirea solicitarii la care nu s-a furnizat raspuns;
 • urmate de semnarea unui contract intre parti, pe durata prevazuta mai jos pentru contracte.

Pentru datele aferente rezervarilor /semnarii de contracte/ solutionarii de aspecte conexe acestora prin site/ pagini terte de profil/ caile de comunicare disponibile prin site/ afisate in mediul online: 5 ani de la incetarea in orice mod a raporturilor dintre parti, cu posibilitate de prelungire pana la solutionarea diferendelor care ar aparea in legatura cu acestea.

Pentru contractele cu componenta de cazare, durata de pastrare a datelor aferente Fiselor de cazare este de 5 ani de completare, conform HG nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor în structuri de primire turistice.

 

Pentru datele aferente CV-urilor transmise in vederea recrutarii, pe durata procesului de recrutare si pe o durata de 1 an de la data finalizarii procesului fara recrutarea persoanei vizate, daca aceasta si-a dat consimtamantul.

CV-urile persoanelor angajate, vor fi atasate la dosarele lor persoanale in calitate de salariati si vor fi pastrate pe durata contractului, iar dupa incetarea contractului de munca in orice mod, vor fi pastrate pe o durata de 75 de ani, conform termenului legal.

CV-urile transmise voluntar, in afara procesului de recutare, neurmate de recrutare, vor fi sterse intr-o luna de la receptionare. Societatea va poate contacta in acest interval in vederea acordarii consimtamantului la pastrare pentru 1 an, pentru eventuale proceduri de recrutare subsecvente.

 

Pentru datele prelucrate in scop de marketing si pentru cele din interactiunile in retele sociale – pana la retragerea consimtamantului persoanei vizate/ pana la solutionarea in termenul legal a solicitarii de stergere a datelor/ pana la dezactivare Cookies aferente, dupa caz.

 

Pentru datele aferente documentelor prin care operatorul poate face dovada conformitatii prelucrarii in fata de ANSPDCP  (sesizarile/ reclamatiile/ solicitarile persoanei vizate facute personal sau prin imputernicit, dovada modului de solutionare, obtinerea consimtamantului s.a.m.d) –  3 ani de la producerea lor/ finalizarea procedurilor respective, indiferent de durata stabilita pentru prelucrarea in scopurile de baza, strict in scopul ca operatorul sa poata proba la nevoie in fata A.N.S.P.D.C.P desfasurarea unei prelucari conforme si respectarea drepturilor persoanei vizate/ pentru aplicarea de sanctiuni celor ce se fac vinovati de nerespecatrea drepturilor persoanei vizate.

 

Pentru datele cuprinse in documentele de plata si financiar/ contabile – 5 ani de la incetarea in orice mod a raporturilor dintre parti/ solutionarii definitive a diferendelor dintre parti sau pe durate mai lungi lungi, conform obligatiilor legale fiscal-financiar-contabile ale societatii (inclusiv pentru date vizate de controale interne/ in audit).

 

DESTINATARII DATELOR. TRANSFERUL INTERNATIONAL DE DATE 

Ca regula, societatea va dezvalui datele vizate de prezentul document strict angajatilor si colaboratorilor interni autorizati, limitat si justificat, colaboratorilor externi, care actioneaza fie ca departamente externalizate (ex. HR, Marketing)/ fie ca furnizori si prestatori de servicii interpusi in contractele pe care le incheiati cu societatea.

Toti acesti destinatari si-au asumat angajamente si acorduri de prelucrare a datelor, astfel incat sa fie implementate si respectate masuri de securitate si confidentialitate adecvate a datelor dumneavoastra.

Societatea nu realizeaza transfer de date catre alte tari.

Cu toate acestea, datele pe care ni le furnizati in vederea comunicarilor de marketing (e-mail) sunt gestionate la nivelul partenerului nostru contractual dintr-o tara terta Uniunii Europene. Pentru transferurile catre terte-tari care nu sunt asimilate de GDPR celor din cadrul UE ar putea fi incidente riscuri mai ridicate pentru drepturile si interesele dumneavoastra legitime (ex: risc in contextul transferului, dificultati in exercitarea drepturilor si pentru constrangerea operatorului/ persoanei imputernicite de operator la respectarea drepturilor ori la plata de despagubiri in caz de incalcari). Facem constant eforturi pentru limitarea acestor riscuri. Consimtamantul dumneavoastra pentru comunicarile de marketing implica si consimtamantul dumneavoastra pentru transferul de date realizat in modul descris.

Prezenta pagina web prezinta imput-uri si trimiteri la pagini si retele sociale terte, care nu sunt sub controlul ori administrarea noastra, decat limitat si circumstnatiat, la paginile proprii detinute in acestea.

Aceste pagini pot face, fara acordul ori posibilitatea noastra de restrictie transfer de date catre state membre sau din afara UE.

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati politicile de confidentialitate aferente acestor pagini si retele.

 

SECURIZAREA SI CONFIDENTIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Tratam datele dumneavoastra si solicitarile dumneavoastra in legatura cu acestea cu importanta cuvenita.

In acest sens, implementam masuri tehnice, organizatorice si juridice adecvate pentru securizarea si confidentializarea lor, printre care:

 • Aplicam politici si proceduri interne, pe baza de evaluare de risc prealabila
 • Instruim personalului implicat in prelucrare si ne responsabilizam destinatarii externi ai datelor dumneavoastra prin clauze contractuale specifice
 • Realizam transferul fizic/ informatic al datelor dupa reguli specifice de securitate
 • Securizam spatiile de stocarea a datelor atat fizic, cat si informatic, dupa natura lor
 • Asiguram periodic revizia specializata a statiilor de lucru si a programelor de securizare utilizate
 • Revizuim periodic masurile de securitate si sanctionam abaterile
 • Tratam prompt si confom legii bresele de securitate.

DREPTURILE ORICAREI PERSOANE VIZATE

Dreptul de acces – dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra daca va sunt ori nu prelucrate datele cu caracter personal si in caz afirmativ, de a obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale. Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment. In functie de circumstante, opozitia la prelucrare poate duce la imposibilitatea prestarii serviciilor/ furnizarii raspunsurilor pentru care exista si alte temeiuri de colectare/ denuntarea contractelor incheiate cu societatea.

Dreptul la rectificare – dreptul de a solicita si obtine, fara intarzieri nejustificate, corectarea datelor inexacte/ actualizari de date/ completarea datelor incomplete. Societatea va putea face si actualizari de date din proprie initiativa.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • exercitati dreptul de retragere a consimtamanul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul ca fara a obtine stergerea datelor sa se solicite marcarea lor si prelucrarea limitata, in urmatoarele cazuri:

 • se contesta exactitatea datelor pe care le prelucram, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 • societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • va opuneti prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra in calitate de persoana vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considerati ca societatea incalca dispozitiile legale in materia prelucrarii datelor.

Dreptul la solutionarea solicitarilor/ sesizarilor/ reclamatiilor dumneavoastra privind datele personale într-un termen rezonabil si de a fi informata cu privire la eventualele masuri adoptate/ neadoptarea de masuri în raport de solicitare.

Dreptul de a fi informata în cazul încalcarii securitatii datelor dumneavoastra, de natura a va pune sub un risc ridicat drepturile si interesele, cu exceptiile stabilite de lege.

 

SOLICITARI/ RECLAMATII/ SESIZARI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Orice solicitari/ reclamatii/ sesizari privind datele cu caracter personal vor fi adresate in scris, la adresa de email indicata in prima parte a prezentului document si cu furnizarea unei adrese de contact la care raspunsul/ informarile aferente acesteia se pot comunica tot in scris. In acelasi mod se va proceda si in cazul solicitarilor/ comunicarilor conexe unor solicitari/ reclamatii/ sesizari anterioare.

La adresarea oricarei solicitari/ reclamatii/ sesizari, solicitantul se va identifica in mod corespunzator, pentru a preintampina compromiterea confidentialitatii datelor, adoptarea unor masuri la solicitarea unor persoane neindreptatite/ neautorizate sau punerea in pericol/ incalcarea in orice mod a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate in raport de datele carora este formulata solicitarea.

In cazul cererilor formulare prin imputernicit, se va proceda inclusiv la identificarea adecvata a imputernicitului si verificarea calitatii sale (inclusiv direct de la persoana vizata).

Solicitarile transmise telefonic sau solicitarile in care singura data de contact disponibila este numarul de telefon al persoanei vizate nu vor fi avute in vedere, pana nu vor fi transmise in scris, in conditiile precizate anterior.

Daca solicitarea este facuta in conditii care sa ridice o suspiciune a operatorului cu privire la identitatea solicitantului sau cu privire la caracterul legal al solicitarii operatorul va putea suspenda solutionarea pana la furnizarea unor informatii/ date suplimentare rezonabile in vederea confirmarii identitatii si/ sau calitatii solicitantului.

Subordonam aceaste cerinte obligatiei noastre legale si interesului nostru legitim de a dovedi respectarea drepturilor dumneavoastra conform GDPR si a tuturor normelor legale in materia potectiei datelor.

Solutionarea oricarei cereri/ sesizari/ reclamatii se va realiza in termen rezonabil, dar maxim in 30 de zile de la primirea acesteia.

Acest termen poate fi prelungit cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor, cu informarea motivata a persoanei vizate asupra motivului prelungirii in termenul de 30 de zile.

Raspunsul si/ sau orice comunicari impuse de specificului solicitarii vor fi transmise in scris persoanei vizate sau persoanei imputernicite de aceasta, in modalitatea in care operatorul a primit solicitarea sau pe alta cale scrisa, expres si rezonabil solicitata, de persoana vizata/ de imputernicitul sau.

 

POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO

Efectuarea unei rezervari ferme, care sa asigure acces in Incinta “Singureni Manor”/  simpla prezenta la si tranzitul prin Incinta “Singureni Manor” reprezinta acceptarea de catre dumneavoastra a dispozitiilor prezentului document.

 1. LOCATIILE SI SPATIILE SUPRAVEGHEATE

Pentru siguranta si confortul dumneavoastra, Incinta Singureni Manor, situata in com. Singureni, Jud. Giurgiu este supravegheata prin mijloace de supraveghere video.

Dispozitivele de captare a imaginii sunt amplasate dupa cum urmeaza:

 • punctele de intrare si iesire ale incintei
 • parcari
 • receptii
 • scari si holuri de acces (comune/ publice) ale cladirilor in care se asigura cazare
 • restaurant
 • spatii exterioare impuse de minima supraveghere de securitate necesara
 • in proximitatea anumitor zone de importanta majora, care necesita o securizare suplimentara, cum ar fi zonele unde sunt pastrate sume de bani/ zona de acces la camera de supraveghere video/ zone in care se depoziteaza substante periculoase/ inflamabile/ (zona cameriste, anumite birouri, zona bar, depozite etc.)
 • zonele si proximitatea zonelor in care se desfasoara anumite activitati specifice.

Totodata, pentru securitatea bunurilor, persoanelor si informatiilor, la sediul social al societatii se realizeaza supraveghere video. Dispozitivele de captare a imaginii sunt amplasate in zona de acces in sediu, in zonele de acces la incaperile in care se stocheaza valori, date personale si informatii confidentiale.

Camerele functioneaza 24 ore/ zi, 7 zile/ saptamana.

Zonele supravegheate sunt semnalate corespunzator in Incinta “Singureni Manor”.

Nu se face monitorizare a perimetrului public invecinat incintei.

Nu se monitorizeaza zonele susceptibile sa ofere un grad mai ridicat de discretie, cum ar fi camere de cazare, grupurile sanitare si, de regula, birourile.

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI. DATE DE CONTACT

Operatorul ce prelucreaza datele cu caracter personal, colectate prin mijloacele de supraveghere video, este societatea POIANA CAILOR S.R.L, identificata mai sus.

Pentru orice solicitari/ sesizari/ reclamatii privind datele dumneavoastra cu caracter personal si informatii suplimentare in legatura cu supravegherea video ne puteti contacta in scris, la adresa sediului nostru sau prin e-mail, la adresa furnizata in prima parte a prezentei pagini, in atentia Responsabilului pentru protectia datelor.

3. DATELE COLECTATE

Se colecteaza exclusiv:

 • imaginea vizuala si numarul de inmatriculare al masinilor in incinta“Singureni Manor”,
 • imaginea vizuala la sediul social,

corelate cu data si ora surprinderii imaginii.

Nu exista inregistrare vocala.

Sistemele nu sunt inter-conectate cu baze de date care sa permita identificarea directa a celor surprinsi in imagini/ pe baza de nr. de inmatriculare.

4. CADRUL LEGAL. TEMEIURILE SI SCOPURILE PRELUCRARII

Colectam si prelucram datele dumneavoastra in baza urmatoarelor acte normative:

 1. Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. HG nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consili-ului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circu-latie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
 4. Instructiunile Autoritatii Nationale pentru supravegherea Prelucrarii datelor cu caracter personal si a grupurilor de lucru Europene abilitate.

Temeiurile si scopurile de prelucrare sunt:

 • obligatia legala de paza si protectia persoanelor, bunurilor si informatiilor; permite investigatii/ interventii prompte in caz de incidente de securitate/ siguranta;
 • obligatia legala de securizare a datelor cu caracter personal (ex: verificare acces la spatii de stocare date);
 • pentru a proteja sanatatea si integritatea fizica a persoanelor fizice (ex: in derularea de anchete epidemiologice, pentru a determina cauza/ sursa unei infectii sau contaminari; pentru a supraveghea modul de respectare a Regulilor Casei “Singureni Manor” si a Regulilor specifice activitatilor oferite in Incinta “Singureni Manor” – prevenire incidente/ accidente, interventie rapida etc.);
 • interes legitim prevalent
  • de a supraveghea modul de prestare a muncii de catre angajati si de exercitare a drepturilor recunoscute de lege in cadrul raporturilor de munca (ex: efectuarea de cercetari disciplinare, verificari de conformare la procedurile de lucru in caz de incidente etc.)
  • de a mentine nivelul de calitate al prestarii ridicat, prin anticiparea nevoilor clientilor, supravegherea necesitatilor curente de mentenanta, curatenie, intretinere, indrumare sau asistare clienti.

5. DURATA PRELUCRARII

De regula: 30 de zile calendaristice de la colectare, cu stergere automata subsecventa.

Circumstantial: pana la solutionarea definitiva a incidentului pentru care o inregistrare e necesara ca dovada/ pe durata impusa de autoritati.

6. DESTINATARII DATELOR. TRANSFERUL INTERNATIONAL DE DATE

De regula: doar destinatari expres nominalizati – conducerea si angajati/ colaboratori cu atributii in supravegherea si controlul de securitate si paza.

Circumstantial:

 • autoritati/ agentii fortei publice in caz de incidente, la nevoie sau la cererea acestora;
 • angajati/ colaboratori responsabili de interventii tehnico-informatice asupra sistemului (in sensul de acces implicit/ necesitate de verificare sau prelucrare calitativa imagini etc.);
 • prestatorii de servicii juridice implicati in promovarea/ apararea drepturilor si intereselor noastre legitime.

Nu realizam transfer de date in afara Romaniei.

  

7. SECURITATEA SI CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

Asiguram securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra colectate prin camere video prin masuri specifice:

 • Supravegherea se realizeaza pe baza de evaluare de risc specifica, revizuita periodic si la nevoie;
 • Implementam o Politica si Proceduri specifice in acest sens;
 • Asiguram transparenta prelucrarii, prin afisarea prezentei politici in pagina web, prin disponibilitatea sa in Incinta “Singureni Manor”, prin informari si afisaj corespunzator in incinta;
 • Mediile de stocare a datelor sunt amplasate in spatii securizate si accesul la bazele de date este securizat informatic;
 • Cei implicati in prelucrare sunt instructati adecvat, cu asumarea de atributii si raspunderi specifice;
 • Interventiile si securizarile tehnico-informatice se realizeaza prin personal specializat;
 • Monitorizam modul in care aceste date sunt prelucrate si sanctionam acte de incalcare a regulilor interne de securitate si confidentialitate;
 • Actionam prompt, conform legii, in cazul breselor si incidentelor de securitate.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

In legatura cu toate datele dumneavoastra capturate prin camerele de supraveghere puteti exercita drepturile enumerate mai sus, in cadrul Politicii Generale de Confidentialitate si in conditiile stabilite prin aceasta.

Va rugam sa aveti in vedere ca, in acest caz, de cele mai multe ori, exercitarea drepturilor poate avea un rezultat favorabil in masura in care o solicitare/ reclamatie este lansata in cadrul duratei standard de pastrare a datelor.

In contextul exercitatii drepturilor dumneavoastra privind datele colectate prin camere:

 • vom da curs unei solicitari de transfer/ stergere a datelor strict daca datele altor persoane pot fi separate/ confidentializate in mod corespunzator si la costuri rezonabile;
 • dreptul la rectificare – de principiu, inaplicabil in raport de specificul prelucrarii.

Versiunea 1.2, publicata la 06 martie 2024.